Lovsonger

Välkommen.
HERREN är min styrka och min lovsång, 
han blev min frälsning Han är min Gud 
jag vill prisa honom.Välkommen till LovsångensHus
Vår verksamhet består i att Lovsjunga Gud.

Ingemar och Maria

Ingemar är Pensionär och Maria arbetar som Distriktsköterska.
Maria sjunger och Ingemar sitter vid keeyboarden
Vi är en helt vanlig familj som har valt att ha Jesus i en relation.
Och i denna relationen ge Honom 
Lov Pris och Ära 


Jesus, vårt liv

Jesus är det liv vi lever och allt vårt fokus ligger på Honom. Det är i denna relation vi tar emot sångtexterna som är grunden för våra lovsånger
Ingemar berättar om hur han blev förlåten och helad på vår andra hemsida.
www.jesusifokus.se

"Se Guds Lamm som tar bort världens synd!
Joh 1.29

Detta gör vi.

Det är på dessa tre områden vi kan tjäna Gud.
Du sjunger
Här finns presentationer kompletta med både musik och text

Maria sjunger
I denna spellistan är det Maria som sjunger
men det finns även en följande text så att man själv kan sjunga med om man så önskar.
Du spelar
I denna spellista är det sånger med utsatta ackord så man kan ta fram Gitarren och kompa med.

Ö-riket

Syftet med dessa lovsånger är inte att bygga en ny församling utan istället skall de användas av människor som inte har egen gåva att göra lovsånger, men som ändå vill lovsjunga Herren vår Gud.
Små grupper som samlas i sina hem för att lovprisa Gud och hans Son.
Där kan man både lyssna till Maria som sjunger och man kan sjunga själv till färdiga presentationer. Det är musik som är gjorda i all enkelhet så att de är tydliga i melodin och lätta att lära sig.
På det viset behöver man inta vara med i någon organisation eller sektliknande grupp för att lovprisa Gud.
På www.jesusifokus.se finns även vittnesberättelser att ta del av så att Jesu uppståndelseliv och kraft bygger upp vår tro.
Gud visade Ingemar en Sverigekarta 
Denna hade utsatta nålar på den ena platsen efter den andra och det var trådar dragna mellan dessa nålar. Detta var dessa små grupper som i den kommande väckelsefloden skall uppstå.
Så var beredd, börja förbereda dig, det kommer snart.

Lår oss tillsammans ropa till Gud om att röra vid detta land Sverige.

Prova att sjunga med i dessa enkla sånger som ett rop till Gud. I den första är det du själv som sjunger och i den andra kan du sjunga med Maria.
Sök